logo

Wyślij pieniądze:

* WYŚLIJ PRZELEW DO POLSKI
* WYŚLIJ PRZELEW Z POLSKI


KONTAKT:
email: contact@ferpay.com

Tel.: +44 800 774 7477
0 1733 808 928 

Europa bardziej innowacyjna, ale nadal z dużymi różnicami regionalnymi

Przelewy bez granic > Wszystkie  > Europa bardziej innowacyjna, ale nadal z dużymi różnicami regionalnymi

Europa bardziej innowacyjna, ale nadal z dużymi różnicami regionalnymi

Europa pod względem innowacyjności dogania Stany Zjednoczone i Japonię, różnice pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE nadal jednak są wysokie i maleją powoli – wynika z Europejskiego Raportu Innowacyjności 2014 przygotowanego przez Komisję Europejską. Na szczeblu regionalnym różnice te pogłębiają się, a osiągnięcia w zakresie innowacyjności pogorszyły się w blisko 20% regionów UE.

Jak wynika z raportu, cztery kraje, które najwięcej inwestują w badania i innowacje, to Szwecja, Dania, Niemcy i Finlandia. Wśród państw, których sytuacja poprawiła się najbardziej, są Portugalia, Estonia i Łotwa. Wpływ na ogólny postęp w tym zakresie miała m.in. otwartość i atrakcyjność systemu badawczego UE.

Raport zwraca uwagę na rosnące wydatki krajowe na badania i rozwój, jak również na spadek w dziedzinie inwestycji majątkowych wysokiego ryzyka oraz inwestycji spółek nie dotyczących badań i rozwoju.

Innowacyjność w Europie musi pozostać priorytetem, jeśli chcemy uzyskać do roku 2020 minimum 20% unijnego produktu krajowego brutto z produkcji – mówi Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości.
Jak podkreśla, kluczową rolę odgrywa zwiększenie ilości inwestycji biznesowych, wzrost zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania europejskie oraz ograniczenie przeszkód we wdrażaniu innowacji.

Według Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, ranking po raz kolejny potwierdza, że inwestycje w badania i innowacje przynoszą zyski w postaci wyników gospodarczych.

– Przy budżecie na najbliższe siedem lat, sięgającym blisko 80 mld euro, nasz nowy program badawczo-innowacyjny Horyzont 2020, pozwoli utrzymać to tempo i jestem przekonana, że aktualne sprawozdania wzbogacą merytorycznie debatę, na mającej odbyć się w przyszłym tygodniu Europejskiej Konwencji Innowacji – powiedziała.
Również Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej jest zdania, że nowy budżet UE i zreformowana polityka regionalna oferują wyjątkowe możliwości w zakresie wspierania innowacyjności.

– Konieczne jest przełożenie pomysłów, jakimi dysponuje Europa, na rentowne przedsiębiorstwa oferujące miejsca pracy i stabilny wzrost – powiedział.
Jak dodał, inwestycje o wartości ponad 100 mld euro, realizowane w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, ukierunkowane będą na badania i innowacje, rozwój cyfrowy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rozwój ekologicznej i wydajnej energetyki.

– Raporty pokazują, że nadal mamy do czynienia z dysproporcjami w regionach – zaznaczył Hahn. Wskazał, że zgodnie z nową polityką regionalną każdy z 274 regionów Europy będzie zobowiązany opracować inteligentną strategię specjalizacji z uwzględnieniem innowacji.

Podsumowania poszczególnych wyników w zakresie innowacyjności wszystkich 28 krajów członkowskich i innych państw Europy dostępne są tutaj: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-140_en.htm.

W unijnej tablicy wyników innowacyjności z 2014 r. państwa członkowskie zostały podzielone na cztery grupy:
– Dania (DK), Finlandia (FI), Niemcy (DE) i Szwecja (SE) – to tzw. „Liderzy innowacji”, których wyniki zakresie innowacyjności znacznie przekraczają unijną średnią;
– Austria (AT), Belgia (BE), Cypr (CY), Estonia (EE), Francja (FR), Irlandia (IE), Luksemburg (LU), Holandia (NL), Słowenia (SI) oraz Zjednoczone Królestwo (UK) – to tzw. „Kraje doganiające liderów”, których wyniki zakresie innowacyjności przekraczają lub są bliskie unijnej średniej;
– Wyniki Chorwacji (HR), Czech (CZ), Grecji (EL), Węgier (HU), Włoch (IT), Litwy (LT), Malty (MT), Polski (PL), Portugalii (PT), Słowacji (SK) i Hiszpanii (ES) uplasowały się poniżej średniej unijnej. Kraje te określone są jako tzw. „Umiarkowani innowatorzy”;
– Bułgarię (BG), Łotwę (LV) i Rumunię (RO) określono jako „Innowatorów o skromnych wynikach”, znacznie niższych niż średnia unijna.

Najbardziej innowacyjne kraje charakteryzują się dobrymi wynikami, znacznie przekraczającymi średnią unijną we wszystkich obszarach: począwszy od badań i systemów szkolnictwa wyższego, przez działania w zakresie innowacji biznesowych i intelektualnych zasobów innowacyjnych w MŚP, po wyniki gospodarcze. Odzwierciedlają tym samym równowagę krajowych systemów badawczo-innowacyjnych.

Wśród pozostałych państw Europy, Szwajcaria potwierdziła swoją pozycję niekwestionowanego lidera innowacji. W perspektywie innowacyjności ogólnoświatowej, przewagę nad UE mają Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Japonia. Choć różnice pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Japonią zmniejszyły się w ostatnich latach o połowę, powiększyły się dysproporcje w stosunku do Korei Południowej.

EU nadal wygrywa pod względem innowacyjności z Australią, Kanadą i wszystkimi krajami BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa). Tegoroczny Europejski Raport Innowacyjności wzbogacony został o Regionalny Raport Innowacyjności 2014, który służy jako porównawcza analiza wyników 190 regionów UE, Norwegii i Szwajcarii pod względem innowacyjności.

 

Więcej informacji:

Pełne sprawozdanie z Europejskiego Raportu Innowacyjności 2014 dostępne jest tutaj http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm
Pełne sprawozdanie z Regionalnego Raportu Innowacyjności 2014 dostępne jest tutaj http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/

Źródło: PAP & Unia Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (DG ENTR)

Podziel się:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak łatwo i szybko wysłać pieniądze z Norwegii do Polski?

Otworzenie norweskiego rynku pracy dla Polaków dało obu narodom wymierne korzyści. Dzięki możliwości pracy w tym północnym kraju, wielu naszych...

Zamknij